TORERO | LEGAL

USŁUGI

Doradztwo M&A i Due Diligence

We współpracy z najlepszymi specjalistami rynkowymi, Torero kompleksowo przeprowadzi proces transakcji przejęcia spółki. sprzedaży firmy na rzecz inwestora zewnętrznego lub emisji nowych udziałów skierowanych do nowych wspólników. Zakres usługi jest dobierany indywidualnie, zgodnie z potrzebami Klienta, jednak zazwyczaj obejmuje on:

 • przygotowanie i wynegocjowanie umów transakcyjnych (umowa sprzedaży udziałów – Share Purchase Agreement, umowa wspólników – Shareholders’ Agreement i związana z tym zmiana umowy / statutu spółki) a także ocena ryzyk prawnych związanych z tymi dokumentami
 • przygotowanie dokumentacji związanej z finansowaniem spółki przez wspólników po transakcji (np. dokumentacja emisji obligacji, pożyczki podporządkowanej)
 • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej (uchwały organów, zgody korporacyjne)

Torero przeprowadzi również due diligence prawne przejmowanej spółki i skoordynuje działania doradców prawnych i podatkowych.

Pomagamy również spółkom, które są celem przejęcia i przechodzą badanie due diligence przeprowadzane przez doradców inwestora, w przygotowaniu dokumentów, weryfikacji ryzyk związanych z przekazywaniem informacji. Identyfikujemy ryzyka i problemy prawne jeszcze przed ich odkryciem przez inwestora i proponujemy ich rozwiązanie lub ograniczenie.

Bieżąca obsługa korporacyjna

Torero świadczy usługi bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kluczowych dla procesów due diligence, którym może być poddana Twoja firma w przypadku rozmów z inwestorem zewnętrznym lub instytucją finansującą rozwój (np. bankiem). W Torero doskonale wiemy, na co zwracają uwagę inwestorzy i jakie ryzyka może generować bagatelizowanie poprawności codziennych działań korporacyjnych takich jak:

 • dokumentacja zgromadzeń wspólników / walnych zgromadzeń akcjonariuszy
 • protokołowanie uchwał zarządu i rad nadzorczych
 • podejmowanie czynności zgodnych z umową / statutem spółki (np. uzyskiwanie zgody określonych organów na wykonywanie niektórych czynności przez zarząd)
RODO, AML, MIFID II

Ostatnie lata przynoszą wzrost wymogów regulacyjnych prowadzenia biznesu, które stanowią spore wyzwanie dla przedsiębiorców, ponieważ prawidłowe zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań zgodnych z prawem wymaga od nich nie tylko zaangażowania czasowego ale także specjalistycznej wiedzy. Jednocześnie rosną sankcje za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie przepisów prawa.

Torero Solutions, współpracując z najlepszymi specjalistami prawnymi pomaga swoim klientom prowadzić działalność zgodną z przepisami:

 • ochrony danych osobowych („RODO”)
 • prawa rynku kapitałowego i ochrony inwestorów („MIFID II”, „CRR”, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie publicznej)
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu („AML”)

ZASADY

Nie świadczymy wystandaryzowanych usług, automatyzujemy je tylko wtedy, kiedy zwiększa to efektywność Twojej pracy. Przed nawiązaniem współpracy, wspólnie z klientem analizujemy problemy i planujemy ich rozwiązanie.

Torero blisko współpracuje z najlepszymi specjalistami, dzięki czemu możemy rozwiązywać najbardziej złożone problemy naszych klientów. Pracujemy razem z:

0

taki % naszych Klientów pochodzi z rekomendacji

 • Biurami rachunkowymi
 • Biegłymi rewidentami
 • Kancelariami prawnymi
 • Doradcami podatkowymi

Wierzymy w tradycyjne podejście do relacji doradca-klient, bazujemy na kontakcie bezpośrednim i zindywidualizowanym zakresie usług. Poświęcimy Twojej firmie dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje.

To nasza dewiza – chcemy zaskakiwać Cię zaangażowaniem i jakością naszych usług. Pozwól nam Cię zaskoczyć!

TORERO | FINANCE
Kompleksowe zarządzanie funkcjami finansowymi w Twojej firmie
TORERO | BUSINESS
Pozyskanie finansowania lub inwestora, pomoc w budowie strategii dla firmy
TORERO | INSIGHT
Analizy trendów i branż, wyceny spółek i aktywów