TORERO | INSIGHT

USŁUGI

Wyceny

Przygotowujemy wyceny przedsiębiorstw i aktywów, korzystając z metod wycen dostosowanych do potrzeb naszych klientów oraz dostępnych informacji. W naszej praktyce dokonujemy m.in. wycen:

 • metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (Discounted Cash Flows – DCF)
 • metodą porównawczą (wskaźnikową)
 • metodą opcji rzeczywistych

Oprócz przygotowania wyceny nasze usługi obejmują również pogłębioną analizę wrażliwości modelu wyceny na zmienne rynkowe i założenia przyjęte przy wycenie. Przygotowujemy szczegółowy raport z wyceny, dostosowany do indywidualnych potrzeb a także stopnia wiedzy Klienta.

Wspieramy również inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, przygotowując wyceny spółek giełdowych i oceny emitentów instrumentów finansowych takich jak obligacje korporacyjne.

Analizy rynkowe

Pomagamy podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek, wdrożeniu nowego produktu / usługi, lepszym zrozumieniu otoczenia konkurencyjnego i rynkowego lub przekonaniu instytucji finansujących o atrakcyjności rynku, świadcząc usługi badania rynkowego, obejmujące m.in. analizę:

 • otoczenia konkurencyjnego (strategie rynkowe i udziały kluczowych graczy, stopień konkurencji na rynku i jego struktura)
 • trendów rynkowych
 • otoczenia prawno-regulacyjnego
 • komercyjnego badania due diligence (Commercial Due Duligence), pomagającego inwestorowi podjąć decyzję o akwizycji firmy z określonej branży

ZASADY

Nie świadczymy wystandaryzowanych usług, automatyzujemy je tylko wtedy, kiedy zwiększa to efektywność Twojej pracy. Przed nawiązaniem współpracy, wspólnie z klientem analizujemy problemy i planujemy ich rozwiązanie.

Torero blisko współpracuje z najlepszymi specjalistami, dzięki czemu możemy rozwiązywać najbardziej złożone problemy naszych klientów. Pracujemy razem z:

0

taki % naszych Klientów pochodzi z rekomendacji

 • Biurami rachunkowymi
 • Biegłymi rewidentami
 • Kancelariami prawnymi
 • Doradcami podatkowymi

Wierzymy w tradycyjne podejście do relacji doradca-klient, bazujemy na kontakcie bezpośrednim i zindywidualizowanym zakresie usług. Poświęcimy Twojej firmie dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje.

To nasza dewiza – chcemy zaskakiwać Cię zaangażowaniem i jakością naszych usług. Pozwól nam Cię zaskoczyć!

TORERO | FINANCE
Kompleksowe zarządzanie funkcjami finansowymi w Twojej firmie
TORERO | BUSINESS
Pozyskanie finansowania lub inwestora, pomoc w budowie strategii dla firmy
TORERO | LEGAL
Rozwiązywanie problemów prawnych, podatkowych i regulacyjnych