TORERO | BUSINESS

USŁUGI

Doradztwo M&A

Współpracując z nami, uzyskujesz wsparcie w każdym aspekcie transakcji, zachowując jednocześnie kontrolę nad całym procesem (wszystkie działania są z Tobą konsultowane a Twoje indywidualne potrzeby są uwzględniane na każdym etapie procesu).

Sprawdź również ofertę TORERO | LEGAL aby dowiedzieć się, w jaki sposób Torero pomaga w prawnych aspektach transakcji M&A.

Zgodnie z Twoimi preferencjami, możemy również pracować ze wskazanym przez Ciebie doradcą prawnym lub uzyskać najlepszą ofertę z rynku.

DLA SPRZEDAJĄCEGO (SELL SIDE)

Jeżeli rozważasz sprzedaż swojej firmy lub pozyskanie zewnętrznego inwestora (mniejszościowego lub większościowego), skorzystaj z usług doradcy transakcyjnego, aby:

 • poznać realną wartość swojej firmy (przeprowadzimy wycenę udziałów / akcji Twojej spółki)
 • pozyskać oferty od zainteresowanych inwestorów (przygotujemy materiały informacyjne: teaser i prezentację inwestycyjną, skontaktujemy się z inwestorami branżowymi i finansowymi, którzy mogą być zainteresowani)
 • ograniczyć zakres przekazywanych informacji (czuwamy nad całością komunikacji z inwestorami i przekazujemy tylko te informacje, które są niezbędne do podjęcia decyzji o inwestycji, zachowując dane wrażliwe i stanowiące tajemnicę zawodową)
 • przygotować się i sprawnie przejść przez proces oceny due diligence (doradzamy w procesie pozyskiwania, przetwarzania i przekazywania danych do doradców inwestorów)
 • wybrać najlepszego partnera do transakcji (porównamy i ocenimy dla Ciebie oferty inwestorów, pamiętaj – cena to nie wszystko!)
 • uzyskać wsparcie w procesie negocjacji umów transakcyjnych (negocjujemy w Twoim imieniu, weryfikujemy mechanizm określenia ceny, wskazujemy ryzyka biznesowe)

DLA KUPUJĄCEGO (BUY SIDE)

Oferujemy również wsparcie dla inwestorów (branżowych, finansowych lub osób fizycznych) zainteresowanym przejęciem spółki lub aktywów. W ramach naszych usług:

 • przeprowadzimy analizę rynku i selekcji targetów (celów przejęcia), które najlepiej odpowiadają kryterium zdefiniowanym przez inwestora
 • skontaktujemy się z wybranymi targetami i zweryfikujemy wstępne zainteresowanie transakcją
 • przygotujemy, według wskazówek inwestora, ofertę wstępną (niewiążącą) lub umowę określającą kluczowe warunki transakcji (Term Sheet)
 • przeprowadzimy proces badania spółki (due diligence), zarówno finansowy jak i prawny
 • przygotujemy wycenę targetu i rekomendację ostatecznej ceny transakcji lub mechanizmu ją określającego
 • opracujemy optymalną strukturę / formę transakcji, minimalizującą ryzyka po stronie inwestora
 • wspieramy w procesie negocjacji dokumentacji transakcyjnej

INNE TRANSAKCJE (LBO/MBO/MBI)

Torero doradza również przy innych transakcjach na rynku prywatnym, takich jak Management Buy-Out (MBO) – transakcjach, w których zarząd spółki (lub jej wyższa kadra zarządzająca) odkupują firmę od jej właścicieli, zazwyczaj z wykorzystaniem finansowania dłużnego (np. bankowego – Leveraged Buy-Out – LBO) lub wsparcia inwestora finansowego, jak również transakcjach w których zespół menadżerski pochodzi spoza firmy (np. byli zarządzający konkurentem branżowym), czyli Management Buy-In (MBI).

Torero przeprowadzi proces pozyskania takiego finansowania oraz proces transakcyjny, doradzając zespołowi menadżerskiemu.

Due diligence

Przeprowadzamy kompleksowe badanie finansowe (Financial Due Diligence) obejmujące analizę ksiąg rachunkowych i weryfikację merytoryczną stosowanych praktyk księgowych, rentowności poszczególnych produktów / usług, trendów, zmian kapitału obrotowego. Nasze doświadczenie obejmuje różnorodne typy badania due diligence, w tym przeprowadzane na zlecenie:

 • podmiotu zainteresowanego inwestycją w spółkę lub przejęcie aktywów
 • właścicieli spółki zainteresowanych sprzedażą na rzecz inwestora zewnętrznego, którzy chcą lepiej poznać wartość własnej spółki, przygotować się do procesu transakcyjnego lub ułatwić/przyśpieszyć proces udostępniając raport z badania zainteresowanym inwestorom (Vendor Due Diligence)
 • inwestorów finansowych, którzy pokonują przeglądu spółek portfelowych (Interim Due Diligence)

Proces due diligence obejmuje zazwyczaj: przygotowanie kompleksowej listy pytań, pozyskiwanie odpowiedzi i dalszych wyjaśnień ze strony spółki i jej przedstawicieli, weryfikację pozyskanych danych źródłowych oraz przygotowanie i zaprezentowanie kompleksowego raportu z przeprowadzonego badania.

Pamiętaj, że zakres naszych usług zostanie zawsze dostosowany do Twoich potrzeb.

Sprawdź również naszą ofertę w zakresie due diligence prawnego.

Pozyskiwanie finansowania

Poszukujesz optymalnego finansowania planowanego projektu inwestycyjnego, potrzebujesz funduszy na bieżące funkcjonowanie firmy lub planujesz refinansowanie aktualnego zadłużenia swojej firmy? Specjaliści Torero przygotują strategię finansowania Twojego biznesu i przeprowadzą proces pozyskania środków:

 • w procesie kredytowym (finansowanie bankowe)
 • od instytucji typu private debt  (pożyczki, obligacje korporacyjne)
 • w ramach leasingu, faktoringu lub innego instrumentu finansowania działalności biznesowej

W ramach usługi pozyskania finansowania analizujemy potrzeby Klienta i przedstawiamy rekomendację sposobu i formy pozyskania finansowania. Przygotowujemy materiały informacyjne (w tym modele i prognozy finansowe, prezentacje projektowe), pozyskujemy i porównujemy oferty z rynku, doradzamy w wyborze instytucji finansującej lub konsorcjum tych instytucji, zapewniamy wsparcie w procesie negocjacji umów (w tym w standardzie LMA dla kredytów bankowych) oraz uruchomienia finansowania.

Doradztwo strategiczne

Dzielimy się zebranym przez nas doświadczeniem w analizie biznesowej i finansowej przedsiębiorstw, w ramach doradztwa strategicznego, obejmującego między innymi:

 • doradztwo w procesie restrukturyzacji firmy, w tym zmiany modelu biznesowego, optymalizacji kosztów, wdrożeniu strategii finansowania
 • doradztwo w procesie zmian w firmie (przejęcie i integracja linii biznesowych)
 • opracowanie narzędzi monitorowania efektywności firmy (Key Performance Indicators – KPI)
 • identyfikowanie rodzajów ryzyka prowadzonej działalności, projektowanie i wdrażanie narzędzi monitorowania i zarządzania nim
 • analizę otoczenia biznesowego firmy

Specjalizujemy się w branżach:

 • finansowej (doradzamy domom maklerskim i towarzystwom funduszy inwestycyjnych w procesach projektowania, wdrażania i nadzorowania systemów zarządzania ryzykiem)
 • handlowej (retail)
 • produkcyjnej
 • mediowej
 • medycznej
 • kosmetycznej

ZASADY

Nie świadczymy wystandaryzowanych usług, automatyzujemy je tylko wtedy, kiedy zwiększa to efektywność Twojej pracy. Przed nawiązaniem współpracy, wspólnie z klientem analizujemy problemy i planujemy ich rozwiązanie.

Torero blisko współpracuje z najlepszymi specjalistami, dzięki czemu możemy rozwiązywać najbardziej złożone problemy naszych klientów. Pracujemy razem z:

0

taki % naszych Klientów pochodzi z rekomendacji

 • Biurami rachunkowymi
 • Biegłymi rewidentami
 • Kancelariami prawnymi
 • Doradcami podatkowymi

Wierzymy w tradycyjne podejście do relacji doradca-klient, bazujemy na kontakcie bezpośrednim i zindywidualizowanym zakresie usług. Poświęcimy Twojej firmie dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje.

To nasza dewiza – chcemy zaskakiwać Cię zaangażowaniem i jakością naszych usług. Pozwól nam Cię zaskoczyć!

TORERO | FINANCE
Kompleksowe zarządzanie funkcjami finansowymi w Twojej firmie
TORERO | INSIGHT
Analizy trendów i branż, wyceny spółek i aktywów
TORERO | LEGAL
Rozwiązywanie problemów prawnych, podatkowych i regulacyjnych