TORERO | FINANCE

USŁUGI

Zewnętrzny CFO

DLA KOGO?

Usługa dedykowana właścicielom i zarządzającym małymi lub średnimi firmami, w których:

 • funkcje finansowe wykonywane są przez osoby bez dużego doświadczenia finansowego (np. przez samych założycieli lub członków ich rodzin)
 • panuje błędne przekonanie, że własna lub zewnętrzna księgowość wystarczy, aby efektywnie zarządzać finansami w firmie
 • zarządzanie przepływami pieniężnymi polega wyłącznie na bieżącym weryfikowaniu stanu kont bankowych i planowaniu tylko najbliższych płatności
 • nie jest prowadzona szczegółowa analiza rentowność poszczególnych produktów, usług, projektów czy linii biznesowych, a decyzje inwestycyjne są podejmowane bez wnikliwej analizy finansowej

JAKIE PROBLEMY ROZWIĄZUJE USŁUGA?

Bagatelizowanie lub niewłaściwe zarządzanie funkcją finansową w przedsiębiorstwie może powodować między innymi:

 • nadmierne obciążenie członków wyższej kadry zarządzającej, których zadania są kluczowe dla funkcjonowania i rozwoju firmy (rozwój produktów, pozyskiwanie klientów, wdrażanie strategii wzrostu)
 • nieświadomość wielu problemów (podatkowych, księgowych), które często narastają przez lata, zaburzają wyniki finansowe i mogą rodzić ryzyka, których przedsiębiorcy nie są świadomi
 • złe zarządzanie portfelem produktów i usług (brak świadomości różnic w rentowności poszczególnych gałęzi działalności)
 • niespodziewane problemy z płynnością
 • korzystanie z drogich lub nieefektywnych produktów finansowych (brak optymalizacji warunków współpracy z bankami i innymi instytucjami finansowymi).
 • brakiem wystandaryzowanych informacji o przedsiębiorstwie, którą są niezbędna np. w procesie pozyskania inwestora zewnętrznego
 • podejmowanie błędnych decyzji inwestycyjnych

JAK TO DZIAŁA?

Specjaliści Torero przejmą zarządzanie funkcją finansową w Twojej firmie. Zakres współpracy zostanie ustalony w zależności od indywidualnych potrzeb, jednak zazwyczaj obejmuje on:

 • Planowanie przepływów pieniężnych (operacyjnych, inwestycyjnych, finansowych, podatkowych) za pomocą dedykowanych narzędzi analitycznych, które tworzymy zawsze od podstaw, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb Klienta – nie korzystamy z szablonów i wzorów!
 • Wdrożenie procesu budżetowania w firmie – planowanie finansowe i weryfikowanie założeń biznesowych
 • Analiza rentowności produktów, usług, linii biznesowych i całej firmy w ujęciu dynamicznym (uwzględnienie przesunięcia przepływów pieniężnych w czasie i innych czynników, które mogą zaburzać rentowność biznesu analizowaną statycznie) wraz z analizą historycznych trendów
 • Cykliczne raportowanie do zarządu lub właścicieli, obejmujące wszystkie ważne informacje finansowe, oczyszczone z informacji zbędnych, które utrudniają analizę sytuacji finansowej w firmie – Twój czas poświęcony na finanse jest ograniczony do minimum, a efektywność pracy jest maksymalizowana
 • Kontrolowanie pracy księgowości, usprawnienie przepływu informacji i obiegu dokumentów, egzekwowanie terminowości pracy księgowych, opracowanie indywidualnego planu kont pozwalającego na efektywne pozyskiwanie informacji zarządczych wprost z systemu księgowego
 • Opracowanie strategii zapewnienia finansowania dla Twojej firmy, przejęcie relacji z bankami i innymi instytucjami finansowymi – porównywanie ofert i wybór produktów, które spełniają potrzeby firmy i są efektywne kosztowo
 • Zaprojektowanie systemu analizy kluczowych wskaźników biznesowych (KPI – Key Performance Indicators)
Raportowanie finansowe

Specjaliści Torero analizują potrzeby firmy i proponują zestaw cyklicznych raportów finansowych, które pozwalają na obserwację wszystkich kluczowych procesów finansowych zachodzących w firmie. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Twojej księgowości, a po pełnym wdrożeniu usługi Twoje zaangażowanie czasowe jest ograniczone do minimum. Zazwyczaj, zakres raportowania finansowego obejmuje:

 • management accounting – rachunek zysków i strat i bilans w indywidualnym układzie, dostarczającym informacji, których potrzebuje Twoja firma, a nie urząd skarbowy
 • rentowność poszczególnych produktów, usług i linii biznesowych
 • zmiany kapitału obrotowego
 • przepływy środków pieniężnych (operacyjne, inwestycyjne i finansowe)

Wszystkie raporty są projektowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb firmy. Efektywność i przejrzystość raportów jest monitorowana, a ich zakres i forma na bieżąco modyfikowana, zgodnie z Twoimi uwagami i sugestiami.

Napisz do nas, a prześlemy Ci przykładowy zakres informacji które przygotowujemy dla naszych klientów w ramach usługi raportowania finansowego.

Modelowanie finansowe

Właściwe przygotowanie do projektu inwestycyjnego powinno obejmować analizę opłacalności (feasibility study), uwzględniającą zarówno planowane wydatki inwestycyjne, jak i prognozowane zyski z przeprowadzonej inwestycji. Torero przygotowuje raport opłacalności (przed inwestycją) i pomaga opracować wskaźniki służące do oceny efektywności inwestycji po jej przeprowadzeniu.

Wprzypadku planowanego nabycia aktywów, części przedsiębiorstwa lub konkurencyjnej firmy, Torero przeprowadzi wycenę, która pomoże określić wartość przejmowanych aktywów dla Twojej firmy oraz cenę, którą powinieneś zaproponować sprzedającemu.

Torero świadczy również inne usługi związane z fuzjami i przejęciami – sprawdź stronę TORERO | BUSINESS lub skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

ZASADY

Nie świadczymy wystandaryzowanych usług, automatyzujemy je tylko wtedy, kiedy zwiększa to efektywność Twojej pracy. Przed nawiązaniem współpracy, wspólnie z klientem analizujemy problemy i planujemy ich rozwiązanie.

Torero blisko współpracuje z najlepszymi specjalistami, dzięki czemu możemy rozwiązywać najbardziej złożone problemy naszych klientów. Pracujemy razem z:

0

taki % naszych Klientów pochodzi z rekomendacji

 • Biurami rachunkowymi
 • Biegłymi rewidentami
 • Kancelariami prawnymi
 • Doradcami podatkowymi

Wierzymy w tradycyjne podejście do relacji doradca-klient, bazujemy na kontakcie bezpośrednim i zindywidualizowanym zakresie usług. Poświęcimy Twojej firmie dokładnie tyle czasu, ile potrzebuje.

To nasza dewiza – chcemy zaskakiwać Cię zaangażowaniem i jakością naszych usług. Pozwól nam Cię zaskoczyć!

TORERO | BUSINESS
Pozyskanie finansowania lub inwestora, pomoc w budowie strategii dla firmy
TORERO | INSIGHT
Analizy trendów i branż, wyceny spółek i aktywów
TORERO | LEGAL
Rozwiązywanie problemów prawnych, podatkowych i regulacyjnych